Šahanskí „mladí preventisti“

Šahanskí „mladí preventisti“

V priebehu mesiacov september až december 2015 prebiehal  na  Gymnáziu, Mládežnícka 22, Šahy  jedinečný projekt na Slovensku – „Mladí preventisti“- zodpovednou výchovou k vlastnej bezpečnosti. Projekt vznikol na základe výzvy na prevenciu kriminality pre rok 2015. Finančne je podporený Ministerstvom vnútra SR, Nitrianskym samosprávnym krajom a občianskym združením Alma Mater.

Čo je cieľom projektu?  Okrem materiálno-technického vylepšenia bezpečnosti školy má projekt primárne výchovno-edukačný charakter. Výchova a vzdelávanie dobrovoľníkov z radov žiakov spočíva v sérii prednášok a workshopov, ktorých výsledkom je 23 certifikovaných „mladých preventistov“ – peer aktivistov v oblasti prevencie kriminality. Na projekte participujú dve šahanské gymnáziá – s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Prednášky a workshopy, ktorých sa žiaci zúčastňujú, vedú kvalifikovaní odborníci z oblasti prevencie kriminality.

Preventista Policajného zboru v Leviciach kpt. Ing. Peter Polák prednášal najmä o zákone a sankciách za jeho porušenie. Počas prednášky ukázal na mnohých príkladoch z reálneho života, čo môže porušenie zákona znamenať a aké katastrofálne môžu byť jeho dôsledky. Súčasťou prednášky boli aj videá o porušovaní dopravných predpisov, v ktorých sa žiaci mali možnosť presvedčiť  o tom, čo im následne hrozí pri „bežných činnostiach“ za volantom – nebezpečenstve pri nezapnutých  bezpečnostných pásoch, telefonovaní počas jazdy atď.

Druhá prednáška, zameraná na Mediáciu a riešenie problémov  treťou osobou, bola vedená MUDr. Petrom Hunčíkom – peer mediátorom. Súčasťou mediácie je aj Active listening, metóda, ktorú vypracoval profesor Rogers. Toto aktívne počúvanie  si mohli žiaci naživo vyskúšať na konkrétnych príkladoch počas workshopu s peer mediátorom. Cieľom bolo identifikovať, v čom spočíva podstata aktívneho počúvania, vrátane neprerušovania hovoriaceho, pozerania sa na špičku nosa, či zachovania dostatočnej vzdialenosti. Školská mediácia sa najčastejšie využíva pri nasledovných typoch problémov: ohováranie, slovné hádky, obťažovanie, správanie v triede, žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka, vniknutie do súkromia, medziskupinové konflikty. Stáva sa vynikajúcim spôsobom prevencie kriminality mládeže.

P_Hunčík

Ďalším odborníkom, ktorý participoval na našom projekte, bol Ing. Jaroslav Oster – expert v oblasti IT kriminality. Interaktívna forma seminára na žiakov veľmi zapôsobila. Informácie o internetovom vydieraní, zneužívaní, kyberšikanovaní, hackingu, o  vírusoch a ďalších citlivých témach zaujali. Účastníci stretnutia získali cenné informácie, ako si chrániť vlastné údaje, čo na internete nerobiť, ako si vytvoriť dobré a bezpečné heslo a ako predchádzať zneužívaniu na internete. Táto prednáška bola pre žiakov veľmi zaujímavá a poučná, keďže v dnešnej dobe je internet neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Na konci prednášky boli  najaktívnejší žiaci odmenení vecnými cenami.

J_Oster

 

Dňa 20.11.2015 projekt vrcholil slávnostnou certifikáciou  „mladých preventistov“, hudobnými workshopmi a hudobným festivalom ANTIKRIMI.  Odovzdávania certifikátov sa z poverenia ministra vnútra zúčastnil  Ing. Jozef Halcin – riaditeľ Odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR.

Antikrimi1

Aktivity školy v boji proti kriminalite prišla svojím  hudobným vystúpením podporiť maďarská semifinalistka z X-Factoru  Timea Antal a známy slovenský hudobník a producent Jimi Cimbala s  kapelou Metropolis. Myšlienku prevencie kriminality šahanských gymnazistov podporil telemostom aj slovenský spevák Adam Ďurica.

Odovzdávaním certifikátov sa  úloha „mladých preventistov“ len začína. Snahou šahanských gymnazistov je odovzdať nadobudnuté skúsenosti svojim rovesníkom, no najmä žiakom základných škôl. Pretože len uvedomením si zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť, môže byť prevencia kriminality účinná.

Antikrimi3

Vyjadrite váš názor v komentároch