Súťaže zamerané na prevenciu IT kriminality

Súťaže zamerané na prevenciu IT kriminality

Súťaže zamerané na prevenciu IT kriminality, nebezpečenstiev internetu  a sociálnych sietí – zmysluplné aktivity alebo len módna vlna bez konkrétneho prínosu?

Autor je členom Poradného výboru projektu ZODPOVEDNE.SK

Opýtali sme sa priamo víťazov dvoch súťaží organizovaných v predchádzajúcich obdobiach , aký je ich pohľad na dôvod prečo ich súťaž s problematikou prevencie zaujala, prečo sa do nich zapojili a aký prínos o pre nich osobne konkrétna súťaž mala.

 

 1. 1.       Čo Ťa viedlo k myšlienke zapojiť sa do súťaže?
 2. 2.       Obohatila Ťa niečím účasť v súťaži?
 3. 3.       Aký je Tvoj osobný názor na problematiku kybešikany?
 4. 4.       Zapojíš sa do podobnej súťaže znova?
 5. 5.       Ak áno, aká téma by Ťa zaujala?

 

Oľga Šídová zo Súkromného gymnáziu v Lučenci, vítazka krajského aj celoštátneho kola SOČ 2012 v kategórií Pedagogika, psychológia, sociológia  Kyberšikana – novodobé psychické násilie

 1. Najprv som to nemala v pláne zapojiť sa do takejto súťaže , ale táto téma ma natoľko zaujala, že som v tom chcela pokračovať a dozvedieť sa o tom viac a skúsiť šťastie.
 2. Spoznala som aj iné odborné pohľady  na danú problematiku
 3. Pozrime sa okolo seba. Počítač s pripojením na internet má už každý z nás, takmer všetci mladí ľudia majú už facebook alebo iné sociálne siete. Pritom väčšina ani netuší koľko nebezpečenstva im môže hroziť. A nedostatočná informovanosť môže mať katastrofálne následky.
 4. Ak budem mať možnosť, určite by som ju znova využila. Je to obrovská skúsenosť.
 5. Chcela by som sa ešte hlbšie zaoberať týmto novým fenoménom a dá sa povedať možným sprostredkovateľom informácií o kyberšikane.

 

Kolektív 6.A triedy zo Základnej školy v Trstenej, víťazi súťaže Tvoj nápad môže pomôcť v kategórií základných škôl – zvíťazili s hranou rozprávkou Aj internet môže byť nebezpečný (hovorcom bola p.učiteľka Tatiana Trojanová)

 1. Už samotný názov súťaže Tvoj nápad môže pomôcť nás zaujal. Vedeli sme, že musíme byť kreatívni, a musíme vymyslieť niečo vtipné, poučné a samozrejme primerané cieľovej skupine, čiže v našom prípade žiakom prvého stupňa.
 2. Nepochybne áno. Pretože keby ste videli tú radosť, entuziazmus detí  pri vytváraní projektu, tak už vtedy by ste si povedali, že áno má zmysel pracovať so žiakmi a taktiež s kolegami, ktorí vzájomne spolupracujú, čím sa  vytvárajú a rozvíjajú dobré medziľudské vzťahy v kolektíve. A čo je obohacujúce nielen pre deti, ale i pre nás učiteľov, keď našu prácu, úsilie vysoko ohodnotí aj odborná porota. Tá radosť bola nekonečná a my učitelia sme pociťovali určitú satisfakciu za našu prácu.
 3. Je to novodobý fenomén, a je veľmi, veľmi nebezpečný, pretože už zo samotného názvu kyberšikana, ktoré sa skladá z pojmu šikana, vieme, že to je niečo zlé, pretože cieľom útočníka alebo agresora je fyzicky alebo psychicky niekomu ublížiť a kyberšikana je v podstate šikanovanie použitím informačných a komunikačných technológií. Je to zlé, už len kvôli tomu, že ľudia, ktorí ubližujú, sú väčšinou odvážnejší ako v skutočnosti a bez zábran väčšinou uskutočňujú svoje zlé, nečisté úmysly. Čo je horšie, majú väčšiu možnosť ubližovať rýchlejším a masívnejším spôsobom a to napr. kopírovaním nepríjemných správ, klamstiev a ohováraním svojej obete, čo môže spôsobiť veľmi vážnu ujmu na psychickom zdraví dieťaťa alebo dospelého človeka. Aj my sme chceli v našom projekte poukázať práve toto nebezpečenstvo prezentáciou, kde bolo zdôraznené, že nikdy nevieš, kto je na druhom konci a práve preto by sme mali byť viac opatrní pri zverejňovaní svojich osobných údajov.
 4. Áno, už sme sa zapojili takmer s identickou témou v súťaži, ktorú organizuje nezisková organizácia Indícia.
 5. Ako som už spomínala, naša škola sa opäť zapojila do súťaže s takmer rovnakou tématikou, čo nás samozrejme zaujalo. Určite sa budeme musieť i v našom projekte prispôsobiť podmienkam súťaže, čo v našom prípade znamená, že žiaci budú musieť pracovať v miestnej komunite. Podrobnosti však zatiaľ neprezradím, keďže súťaž ešte neskončila, ale môžem povedať, že budeme mať niečo podobné ako v projekte, ktorý bol úspešný.

 

Ondrej Murdoch, Spojená škola Senica – víťaz súťaže Tvoj nápad môže pomôcť v kategóriii stredné školy – autor spoločenskej hry „hraj – výhra je Tvoja“ zameranej na vysvetľovanie a objasňovanie základných rizikových faktorov pri práci s IT a internetovými technológiami

 1. Zo začiatku to vlastne vôbec nebolo demokratické rozhodnutie, prišla pani učiteľka Gedeonová a povedala, že sa zapojíme, ale potom nám o tejto súťaži povedala podrobnosti, načrtla možnosti a mňa napadol nápad spraviť hru a potom som to už robil s radosťou.
 2. Samozrejme! Dozvedel som sa veľa nových vecí, ktoré som si doteraz neuvedomoval. Jednoznačne to bol pre mňa prínos a vlastne aj zábava.
 3. Kyberšikana je veľmi závažná vec, našťastie som sa s ňou osobne  nestretol, ale poznám dievčatá, ktoré mali problémy a tak považujem za veľmi dôležité o tejto téme rozprávať už s deťmi na základných školách, lebo sú naivné a zraniteľné. Ale musí to byť nenútené, nie len suchý výklad, to ich nezaujme a berú to na ľahkú váhu.
 4. Či by som sa zapojil? Samozrejme! Pre mňa to bola zábava a pocit z víťazstva tiež nie je na zahodenie.
 5. Nad tým som nepremýšľal, ale určite už niečo s pani učiteľkou vymyslíme, nech to je akákoľvek téma.

 

 

Záver je jasný. Podpora kreatívnych foriem prevencie do ktorej sa zapájajú žiaci základných i stredných škôl má jednoznačne zmysel. Odkaz účastníkov je čitateľný – ak nás obsah zaujme vieme odviesť slušný výkon. A z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že na úrovni prác (a to nie len na úrovni víťazných prác to vidieť).

 

Jaroslav Oster

Autor je členom Poradného výboru projektu ZODPOVEDNE.SK

prevencia@infoconsult.sk

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch