RoadShow 2012

RoadShow 2012

V rámci RoadShow Indícia bol realizovaný výskum zameraný na identifikáciu projektu, ktorý je využívaný pedagógmi slovenských škôl v najväčšej miere. Prieskum obsahoval dve základné otázky:

  1. Ktorý z verejne dostupných projektov zameraných na prevenciu v téme bezpečnosti detí na internete považujete za najprínosnejší pre praktické využitie v rámci prevencie?
  2. Kde by sa mali deti stretnúť prvýkrát s témou základných princípov bezpečného používania IT?

Celkovo sa do prieskumu zapojilo takmer 231 pedagógov – účastníkov prednášok po celom Slovensku

 

Výsledky:

Rebríček projektov a ich využívanosti:

indicia_1

Názory na vekovú hranicu detí pri prvotnom oboznamovaní sa s problematiku bezpečnosti IT:

indicia_2

Jaroslav Oster

prevencia@infoconsult.sk

 

Vyjadrite váš názor v komentároch