Tretia časť učebnice pre stredné školy

Tretia časť Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá uzrela svetlo sveta a tak sa uzavrela plánovaná trojica učebníc, ktoré sme mali v OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu naplánované. Prvé dve učebnice našli svoje miesto v slovenskom školstve – dnes ich využíva viac ako 300 slovenských škôl a rovnako našli svoje uplatnenie aj vo vysokom školstve. Učia sa z nich študenti, pedagógovia, stali sa vyhľadávaným zdrojom informácií pri príprave vyučovacích hodín, neformálnych vzdelávacích aktivít, pri tvorbe rôznych typov študentských prác. Prax ukazuje, že primárny cieľ autorov pripraviť kvalifikované materiály pre zabezpečenie vyučovania informačnej bezpečnosti ako uceleného predmetu na stredných školách a rovnako pre zavedenie tém v rámci medzi predmetovej výuky sa napĺňa.

Tretia časť učebnice vychádza ako v tlačenej tak i v elektronickej verzii. Na jej vydaní sa podieľala pätica kvalitných autorov:

  • Mgr. Daniel Chromek CISA, CISM, CISSP, MBCI,
  • Mgr. Marek Zeman, PhD. CRISC,
  • ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.,
  • Ing. Iveta Šťavinová CISA,
  • Ing. Jozef Úroda

Dominantnými témami tretej časti sú otázky riadenia rizík, problematika cloud technológií so zreteľom na bezpečnosť, OWASP (Open Web Application Security Project). Nárast aplikácií umelej inteligencie (AI) v praxi a s ňou spojených rizík úplne prirodzene zakotvil aj v tejto učebnici, kde sa autori venujú detailnému vysvetľovaniu princípov AI ako aj rizikám využívania týchto technológií.

Požiadali sme významných odborníkov na poli informačnej bezpečnosti o odborné recenzie a získali sme recenzie, ktoré posunuli knihu na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň, ďakujeme pán prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. a Mgr. Július Selecký, PhD.

Pri vydávaní knihy sme získali veľkú podporu od osôb a firiem v čase, keď sme to najviac potrebovali. Či už ide o podporu pri jazykovej korektúre, ktorú nám poskytli PaedDr. Katarína Valičková, MBA, LL.M. a PhDr. Slávka Dudášová, podporu ktorú sme získali od združenia Preventista pri záverečnom sústredení autorov a v neposlednom rade vďaka patrí za finančnú podporu na tlač knihy, ktorú nám poskytla Nadácia Eset či pomoc spoločnosti DISIG pri finálnej grafickej úprave. Za každú poskytnutú podporu náš tím z celého srdca ďakuje a veľmi si ju vážime.

Naša pomoc pre učiteľov vydaním knihy zďaleka nekončí a ku knihe vydávame Metodickú príručku pre učebnicu informačnej bezpečnosti pre stredné školy, druhú časť. Podrobnejšie sa budeme metodike venovať v ďalšom článku.

Našimi činmi by sme chceli poskytnúť komplexné podklady pre učiteľov učiacich informačnú bezpečnosť.

Školy majú možnosť objednať učebnicu prostredníctvom elektronického formuláru Objednávka učebnice Informačnej bezpečnosti 3

Želáme Vám v mene celého kolektívu autorov veľa krásnych a nových zážitkov pri štúdiu knihy a pri odhaľovaní krásnych zákutí informačnej bezpečnosti.

tím autorov

Vyjadrite váš názor v komentároch