Súťaž pre učiteľov bola úspešná pre všetkých

Súťaž pre učiteľov, kde hlavnou úlohou bolo vytvoriť pracovný list vychádzajúci z učebníc informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá či učebníc pre základné školy je vyhodnotená!

Do súťaže sa zapojili učitelia stredných a základných škôl, ktorí ukázali, že tvorivosť a kreativita im nie je cudzia. Výhercovia boli kontaktovaní e-mailovou správou v ktorej im boli oznámené prístupové údaje do knižnice a v nasledujúcom období im bude doručená aj pozvánka na plánovanú víkendovku.

Výstupom súťaže je knižnica pracovných listov, do ktorej je prístup získať je úplne jednoduché a to pre ktoréhokoľvek učiteľa na Slovensku. Stačí ak prispeje akýmkoľvek pracovným listom na tému informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti či prevencie kybernetickej kriminality a získava neobmedzený prístup.

Spôsob, ako viete získať prístup aj Vy, je bližšie popísaný v našom článku: https://preventista.sk/info/novy-projekt-kniznica-pracovnych-listov/

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na stretnutie s nimi na plánovanej víkendovke.

organizačný tím súťaže

Vyjadrite váš názor v komentároch