Všetko na internete čo vyzerá príliš lákavo, bezpracne a extrémne výhodne je podozrivé a zasluhuje zvýšenú opatrnosť.

O podvodoch, manipuláciách a sociálnom inžinierstve sa toho popísalo už mnoho. Metódy tzv.sociálneho inžinierstva sa stali každodennou súčasťou využívania služieb internetového sveta. Používatelia sociálnych sietí, e-mailových služieb ale žiaľ už aj vlastníci mobilných telefónov sú denne vystavovaní sofistikovaným pokusom o manipuláciu so zámerom využitia ich  „skratového“ jednania.

 

Na tomto fenoméne je dnes funguje viacero typov útokov v internetovom svete ako napríklad (zoznam nie je faktografický, skôr ilustratívny):

 • phishing prevažne v e-mailovej, no v poslednej dobe aj v forme SMS správ,
 • scam vo všetkých jeho podobách s kontextom ako napríklad
  • romantický príbeh dôstojníka americkej námornej pechoty potrebujúceho finančnú pomoc,
  • spolupráca na finančnej transakcii,
  • výhry v súťažiach,
  • ponuky na manželstvo,
  • informácie o potenciálnom dedičstve,
  • podvody s ponukou technickej podpory pri zabezpečení počítača (napr.MS Support SCAM),
  • a mnoho ďalších motívov,
 • pharming
 • podvody na úrovni audiotextových hier,
 • a rôzne ďalšie formy podvodov

 

zdroj obrázka: Canva.com

 

Tento jav sa žiaľ nevyhýba ani mládeži a čoraz vo väčšej miere sa obeťami útočníkov stávajú aj študenti. Realita a mnoho ďalších skúseností z bezpečnostnej praxe  nás úplne prirodzene motivovali k tomu, aby sme danú problematiku zahrnuli aj do Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá pre 1.ročník, ktorá sa práve dostáva do škôl prejavujúcich záujem využiť ju vo vyučovacom procese.

V knihe vo viacerých kapitolách venujeme značnú pozornosť jednak základom teórie manipulatívnych techník, jednak konkrétnym príkladom z bezpečnostnej praxe a tiež rôznym formám najrozšírenejších foriem útokov. Cieľom autorov v prvom ročníku je vybudovať základnú úroveň poznatkov k téme manipulatívnych techník – najmä vybudovania schopnosti základnej identifikácie manipulácie a schopnosti ošetriť toto riziko. V ďalších ročníkoch plánuje autorský tím ísť v problematike do väčšej hĺbky a detailov.

Pokiaľ ste sa rozhodli na Vašej škole oboznámiť sa s učebnicou prípadne s ňou začať pracovať je Vám k dispozícií – stačí ak si Vaša škola objedná prostredníctvom nasledujúceho formuláru.

Vyjadrite váš názor v komentároch