Z Trstenej do Antálye

Z Trstenej do Antálye

Putovanie s našimi rozprávkami s témou o bezpečnosti na internete z Trstenej na Orave do Tureckej Antálye

       Náš príbeh sa  začal súťažou s témou bezpečnosť na internete, ktorú vyhlásila spoločnosť Info consult, s. r. o. pod názvom Aj Tvoj nápad môže pomôcť. Táto súťaž bola vyhlásená pre základné školy a pre stredné školy. Keď som si prečítala daný letáčik, pre koho je určená súťaž, zbystrila som pozornosť. Žiaci druhého stupňa mali na tému bezpečnosť na internete nejakým zaujímavým spôsobom poučiť žiakov prvého stupňa. Nasledovala pre nás otázka: „Aké by to bolo malo len byť? Mali by sme ich zaujať hlavne hravou, zábavnou formou….. Ideálnou formou pre nás bolo vytvoriť pre nich rozprávku…. Ale akú? Takú, ktorú všetci veľmi dobre poznajú…. Á, už viem, pre všetkých je známa rozprávka o vlkovi a 7 trpaslíkoch….. Už len skomponovať nejaký scénar a hor sa do samotnej realizácie!

       Jednalo sa o 2 kozliatka, ktoré boli najskôr priateľmi, avšak na začiatku nášho príbehu sa rozkamarátili, pretože bolo ich tajomstvo vyzradené na základe  žiarlivosti ich spoločného spolužiaka Fera – na kamarátstvo našich 2 kozliatok – Martina a Michala. Následne začala koza Martin tráviť viac času na facebooku a svojou dôverčivosťou, že komunikuje s inou kozou, si písal s vlkom Mariánom. Ten zneužil jeho dôverčivosť a vďaka tomu takmer vyhasol život kozy Martina a jeho dvoch bratov. Ako to našťastie v našich rozprávkach býva, všetko dopadlo dobre, koza Martin sa poučila, že musí byť opatrná, pretože nikdy nevie, kto je na druhom konci počítača. Po tomto predstavení nasledovala poučná prezentácia, puzzle a hry pre malých druháčikov. Po spracovaní videa  a jeho následnom zaslaní , sme sa dozvedeli vynikajúcu informáciu, že sme vyhrali prvé miesto na celom Slovensku zo 45 zúčastnených škôl! Naša radosť bola nekonečná a my učitelia sme pociťovali určitú satisfakciu za našu dobre vykonanú prácu.

     Po zverejnení ďalšej súťaže s rovnakou tématikou sme sa rozhodli vytvoriť ďalšiu rozprávku o Snehulienke a 7 trpaslíkoch – kde na základe  žiarlivosti zlej kráľovej na krásu Snehulienky – vystopovala zlá kráľovná našu Snehulienku a to prostredníctvom zverejneného profilu pre všetkých, kde bola hlavne fotka a adresa! Určite viete, že zlá kráľovná sa pokúsila otráviť našu hrdinku, ale náš princ ju zachránil! Potom nasledovali pre deti prezentácia, Quizz s jabĺčkami – kde boli vypísané výhody a nevýhody sociálnych sietí, puzzle a napokon dotazník v meste o skúsenostiach so sociálnymi sieťami. Všetky aktivity boli zdokumentované na vytvorenej stránke www.ne-otravene.jablko.webnode.sk . Aj s týmto projektom sa nám podarilo vynikajúco umiestniť medzi 78 projektmi zo Slovenska  – na druhom mieste! A ešte v ďalšej súťaži cez www.zodpovedne.sk na prvom mieste v celoslovenskom kole!

     Na základe týchto ocenení aj na základe ďalších projektoch, ktoré boli vykonávané na našej škole inými učiteľmi a taktiež boli úspešné, naša škola bola oslovená na účasť na   8. Európskej konferencii využívania IKT vo vzdelávacom procese v Tureckej Antályi. Keďže sme sa všetci,  ktorí pracovali na daných projektoch, nemohli zúčastniť danej konferencie, po vzájomnej dohode ja ako učiteľ informatiky a anglického jazyka, som bola vyslaná odprezentovať našu prácu v ďalekom Turecku. Išli sme tam dvaja učitelia z nášho Slovenska aj tzv. (Ne) – obyčajný učiteľ – Miloš Bélik. Zistili sme, že musíme žiadať o grant zo Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu v rámci programu Celoživotného vzdelávania Po veľmi veľkej byrokracii pri žiadosti o grant a po následnom schválení grantu sme dňa 26.5.2013 vycestovali do Turecka.

Antalya

    Na moje veľké prekvapenie sme tam boli len dvaja učitelia zo základnej školy. Niektorí tam boli zo stredných škôl ale hlavne vysokoškolskí profesori, ktorí tam predstavili rôzne novinky využívania IKT vo vzdelávacom procese. Ja som mala ísť prezentovať našu prácu v prvý deň ako posledná. Tesne pred mojom prezentáciou bola v jednej veľkej aule hodinová diskusia na tému – sociálne siete a ich riziká a nebezpečenstvá. Poviem Vám, zistila som, že profesorov z celej Európy mimoriadne trápi tento problém, ktorý je dosť závažný a ktorý si mladí ľudia vôbec neuvedomujú. Zo samotnej diskusie vyplynulo, že asi najzávažnejší problém vidia ony hlavne na sociálnej sieti s názvom facebook, pretože si tam mladí ľudia zverejňujú  svoje osobné údaje, ktoré môžu byť kedykoľvek zneužité. Tento problém podľa nich by bolo potrebné riešiť prevenciou na našich školách! Veľmi som sa potešila, pretože po diskusii som chcela ukázať našim európskym kolegom, ako sme sa my snažili predísť rizikám sociálnych sietí na našej škole našimi dvoma projektmi! Môžem Vám povedať, že moja prezentácia s fotkami a dvoma videami, európskych kolegov skutočne zaujala! Ešte aj na druhý deň som mala veľmi pozitívne ohlasy – koľko aktivít sme vtesnali len do jedného projektu! Ten pocit z našej odvedenej práce bol úžasný! Môj kolega dopadol taktiež výborne.

    Ja ako účastník konferencie som si uvedomila, že je potrebné veľmi veľa času venovať prevencii na našich školách. Aby si ľudia boli vedomí nielen výhod ale hlavne nevýhod,  či rizík našej komunikácie cez internet! Veď kyberšikana častokrát s následkom smrti je pomaly na dennom poriadku! Preto sa snažme daným rizikám predísť! Tak a ja som Vám v tejto chvíli prezradila vandrovanie našich rozprávok až do ďalekej Tureckej Antálye. Touto formou by som sa chcela poďakovať  deťom našej školy a kolegyniam: Mgr. Pňačekovej Emílii,   Mgr. Matějovej Janke, PaedDr. Kapjorovej Gabriele, PaedDr. Paľovej Daniele, ktorí vytvorili tieto dva projekty!  Ďalej som veľmi rada, že pán Oster pracuje na projektoch, ktoré nám pomáhajú pomôcť informovať ľudí o rizikách a nebezpečenstvách sociálnych sietí.

Tatiana Trojanová , Základná škola P.O.Hviezdoslava Trstená

Vyjadrite váš názor v komentároch