BUĎME OBOZRETNÍ NAJMÄ V TEJTO DOBE

Obdobie dvoch vĺn pandémie koronavírusu COVID-19 zapríčinilo presunutie mnohých oblastí každodenného života do online priestoru. (Boli) sme svedkami prechodu na dištančný spôsob vzdelávania, vykonávanie práce formou home office (pri profesiách, ktorých charakter práce to umožňuje) či zvýšeného dopytu po nakupovaní v e-shopoch. Dodržiavaním preventívnych opatrení, ktorých primárnym cieľom bola minimalizácia osobných kontaktov s inými ľuďmi, sa podarilo zamedziť exponenciálnemu rastu nového vírusu. Nezabránilo to však snahám o šírenie vírusov, vďaka ktorým „ochorejú“ naše elektronické zariadenia. Ba práve naopak. V poslednom období sme boli svedkami nárastu rôznych foriem kybernetických útokov, cielených na jednotlivcov, ale tiež na väčšie organizácie či inštitúcie (pozri napr. kybernetický útok na Fakultnú nemocnicu v Brne).

Čoraz väčším nebezpečenstvom sa v súčasnosti stáva phishing, zameraný na veľké množstvo jednotlivcov – používateľov internetu, e-mailových účtov alebo sociálnych sietí. Útočníci sa v drvivej väčšine prípadov skryjú za dôveryhodnú či známu firmu, k čomu zneužijú aj jej oficiálne logo (napr. banka, pošta a pod.). Od ľudí sa snažia vylákať osobné údaje, prípadne ponúknu možnosť presmerovania stránky na falošnú webstránku. Rôznych alternatív podvodov, týkajúcich sa kybernetických útokov, je veľké množstvo.

Niet pochýb o tom, že o tejto téme je potrebné hovoriť nahlas, čo najčastejšie a najmä erudovane. Je potrebné uvedomiť si, že súčasná generácia (a tie ďalšie po nej) bude s najväčšou pravdepodobnosťou využívať elektronické zariadenia, resp. informačno-komunikačné technológie a internet čoraz intenzívnejšie – či už z hľadiska školských, pracovných povinností alebo ako spôsob trávenia voľného času. No čoraz intenzívnejšie a hlavne sofistikovanejšie budú aj kybernetické útoky či podvody v online svete.

Práve z tohto dôvodu ma teší skutočnosť, že práve v našom meste sídli OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, ktorej cieľom je bojovať proti IT kriminalite, šíreniu rôznych patologických javov a zároveň neustále vzdelávať odborníkov a mládež.

Vyjadrite váš názor v komentároch