Prevencia je tá správna cesta

Prevencia je tá správna cesta

Prevencia je tá správna cesta

Náučný workshop pre žiakov ZŠ Klokočov.

 

Často zvykneme kritizovať mládež za to aká je ľahostajná, nevšímavá a nečinná. To však neplatí o našich skvelých žiakoch 9.A triedy ZŠ Korňa, ktorým nie je ľahostajná bolesť a trápenie rovesníkov. Z vlastnej iniciatívy sa pod vedením Mgr. Padyšákovej rozhodli zužitkovať svoje vedomosti nadobudnuté na hodinách informatiky o tom ako bezpečne používať internet.

Žiaci sa zadelili do skupín a vybrali si témy, ktoré sú im blízke a o ktorých by sa chceli dozvedieť čo najviac, informácie spracovali do prezentácie a pripravili si k nim náučnú prednášku. Prevenciu považujeme za najefektívnejšiu formu zneužitia osobných údajov na internete. Je preto nutné rozprávať sa o problematike so žiakmi. Ideálnym riešením je, ak takéto poznatky sprostredkúvajú samotní žiaci v rámci rovesníckeho učenia. Kedy aj iní žiaci lepšie prijímajú takéto informácie od rovesníkov, ktorí sú im v danej problematike bližší.

Témy prednášky:

Kyberšikana:    Tejto neľahkej témy sa bravúrne zhostili Paľko a Romualdo. Vysvetlili kde sa s ňou  žiaci môžu stretnúť, ako sa odlišuje od šikany. Aké vážne dôsledky má na človeka či už v oblasti duševnej alebo fyzickej, pomocou grafov sprostredkovali vekové rozloženie agresorov, až 40,5% tvoria žiaci. Oboznámili poslucháčov o druhoch šikany, ktoré sa v poslednom období prejavujú vo veľkej miere a postihujú prevažne mladých ľudí a to Kybernetické prenasledovanie, Flaming, Sexting, Happy Slapping. Na záver sprostredkovali príbeh len 15 ročnej Holly Grogan, ktorá zažila kyberšikanu a žiaľ neuniesla tento tlak a siahla si na život.

Photoshop: Téma stvorená pre trojicu skvelých dievčat Barborku, Adélku a Natálku, ktoré sa  v tejto časti venovali aj tomu prečo fotografie modeliek a slávnych osobností vyzerajú v časopisoch vždy tak skvelo, ukázali deťom ako sa dajú upraviť fotografie a ako urobiť fotomontáž. Dievčatá pripomenuli poslucháčom, že najdôležitejšie je používať vždy zdravý rozum a vysvetlili pätoro zásad zdravého rozumu. Následne otestovali žiakov v zábavnom kvíze orientovaného na čítanie s porozumením a logiku. Svoju prezentáciu zakončili skutočným príbehom z ich triedy. A aby prednáška nebola len vážna pustili žiakom poučnú rozprávku o selfíčkach. Zdôraznili žiakom, že najdôležitejšie pre všetkých ľudí, rôznych vekových kategórií je mať priateľa, blízkeho človeka, s ktorým sa môžu porozprávať, zdôveriť sa mu a nemusia sa potom utiekať k profilovým účtom a zdôverovať sa neznámym ľuďom.

Sociálne siete si na paškál zobrali Samko a Maťko. Vysvetlili žiakom čo to je a aké typy sociálnych sieti poznáme. Zamerali sa Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, Weibo, Twiter. Vysvetlili rozdiel medzi Dark webom a Deep webom.

Krádeži identity sa venovali Natálka a Zuzka, ktoré vysvetlili žiakom, že pri krádeži identity ide o získanie osobných informácií z verejných profilov užívateľov. Upozornili na možnosti  čítačky NFC, ktorá dokáže za pár sekúnd zistiť všetky údaje z bezdotykovej karty a pomocou voľne dostupného softvéru a počítača ich zneužiť. Ako možnú ochranu použiť obal, ktorý znemožní takéto zneužitie karty. Na dvoch skutočných prípadoch demonštrovali čo sa stane ak niekto ukradne identitu na sociálnych sieťach, ako to ovplyvní život jedinca. Veľký dôraz kládli na to, ako zabrániť krádeži osobných údajov a ako sa bezpečne správať na sociálnych sieťach. Ktoré informácie nikdy nezverejňovať. Žiakom prehrali aj niekoľko náučných videí.

Falošné účty si pod drobnohľad vzali Bianka a Táňa a posvietili si na fejkové účty. Upozornili na to, ako ich môžeme odhaliť, aké označenie majú pravé účty. Ako aj nesprávna gramatika môže byť nápomocná pri odhalení fejkového účtu, aké aktivity a podozrivé veci je možné objaviť na fejkovom účte. A odhalili aj niekoľko takýchto účtov, ktorých je len na Facebooku 83 miliónov.

Počítačové hry bravúrne zvládla trojica skvelých športovcov Matej, Samko a Matej. Chlapci povedali, ako je to s agresivitou pri hraní hier, o tom, že nadmerné hranie hier môže spôsobiť aj smrť, najčastejšie zlyhanie srdca, alebo aj to, že samotní výrobcovia hier varujú, aké negatívne dôsledky môžu mať hry. Keďže hry aj rozvíjajú myslenie, pomáhajú zlepšiť sa v jazyku, poukázali chlapci aj na tieto skutočnosti a vysvetlili, že sú aj vhodné náučné hry, pri ktorých sa môžeme veľa aj naučiť. Niektoré z nich využívame aj na matematike.

Čo môže spôsobiť neuvážené posielanie fotografií neznámym užívateľom bola téma pre Eriku a Barboru – Báru, ktoré sprostredkovali príbeh kamaráta, ktorý bol obeťou takéhoto zosmiešnenia a poníženia. Pre autentickosť sme k tejto téme prehrali príspevok policajného zboru venujúci sa tejto problematike natočením náučného videa ako postupovať, ak sa staneme obeťami vydierania na internete. Dievčatá poukázali na nutnosť v prípade, že takáto situácia nastane komunikovať s rodičmi, priateľmi, učiteľmi a v prípade potreby aj s políciou.

Mgr. Padyšáková sa zamerala na negatívny vplyv nadmerného používania sociálnych sieti na rodiny. Na osamelosť detí v takýchto rodinách, na dôležitosť zmysluplného trávenia voľného času rodín s deťmi. Žiť tu a teraz svoj život, športovať, zabávať sa namiesto nekonečného lajkovania a sledovania aktivít ľudí na sociálnych sieťach.

 

Mgr. Padyšáková, ZŠ Korňa

 

Vyjadrite váš názor v komentároch