item-thumbnail

Virtuálna pomsta

Možno ste už niekde a niekedy zachytili jednej z foriem kyberšikanovania  Revenge porn, niečo o ňom čítali a uvažovali nad ní...

item-thumbnail

Manipulatívne podvody

Denne virtuálnym i fyzickým svetom prebehnú rôzne typy manipulatívnych podvodov, kedy sa útočníci snažia potenciálnu obeť počas vzájomnej komunikácie ...