Rizikové správanie na internete 2

V tejto časti článku by som sa rada zamerala na riziká ICT – informačných a komunikačných technológií. Nakoľko náš výskum bol skutočne obsiahli, rada by som poukázala na pár alarmujúcich výsledkov, ktoré z nášho výskumu vyplynuli.

 

Práve pre adolescentov je podstatné zapojiť sa a byť v neustálom kontakte s kamarátmi či spolužiakmi – práve to je zdrojom ich sebavedomia a pocitu samostatnosti (Macek, 2003). V rámci vrstovníckych vzťahov sa snažia adolescenti rozvíjať svoje schopnosti komunikácie a interakcie, čo sa premieta aj do online sveta. Sociálne siete nám poskytujú neskutočne veľa možností ako šíriť informácie/dáta, či už v podobe správ, fotografií, emailov a v neposlednom rade aj videí. Internet taktiež pomáha nadväzovať a udržovať sociálne kontakty, vďaka čomu poskytuje online svet možnosť dosiahnuť lepšie sociálne pozície a pocity vlastnej hodnoty – hlavné atribúty, ktoré sú pre adolescentov v ich vývojom období veľmi potrebné.

 

Experimentovanie s rôznymi rolami a skúšanie toho, kým by človek mohol byť, je taktiež neoddeliteľnou súčasťou dospievania (Erikson, 1968). Internet však poskytuje slobodný priestor, kde k takémuto skúšaniu môže dôjsť a to anonymne a bez negatívnych následkov. Online disinhibícia znamená stratu zábran v komunikácii a väčšie „odviazanie“, ktoré by sa v offline svete mohlo zdať už príliš (Suler, 2004; Willard, 2005).

 

Pre lepšie znázornenie danej problematiky sme vybrali pár výsledkov z nášho výskumu:

 

Graf č. 1: najpoužívanejšie sociálne siete u adolescentov

 

 

Graf č. 2: Čas strávený online u adolescentov

 

 

Graf č. 3: Zverejnenie osobných fotografií bez súhlasu

Graf č. 4: Požiadanie o osobné stretnutie človeka, ktorého adolescenti poznali iba cez internet

 

Graf č. 5: Prijatie pozvania o osobné stretnutie s človekom, ktorého adolescenti poznali iba cez internet

 

Online aktivity

Následne sme sa zaujímali o online aktivity vykonávané cez mobilný telefón, ktorým sa adolescenti venujú najčastejšie

Činnosti vykonávané cez mobilný internet A / (A)% B / (B)% C / (C)% D /

(D) %

E/ (E)% F / (F)%
Vypracovanie domácich úloh do školy 32 67 69 107 55 85
% 8,43% 16,14% 16,63% 25,78% 13,25% 20,48%
Hľadanie potrebných informácií 12 36 22 67 78 200
% 2,89% 8,67% 5,30% 16,14% 18,80% 48,19%
Surfovanie (zábava) 16 9 12 18 37 323
% 3,86% 2,17% 2,89% 4,34% 9,92% 77,83%
Hranie online hier 160 58 40 45 39 73
% 38,55% 13, 98 % 9,64% 10,84% 9,40% 17,59%
Sociálne siete (Facebook, Instagram …) 16 12 11 18 26 332
% 3,86% 2,89% 2,65% 4,34% 6,27% 80,00%
Sťahovanie filmov 168 91 78 30 26 22
% 40,48% 21,93% 18,80% 7,23% 6,27% 5, 30
Sťahovanie hier 159 118 77 25 13 23
% 38,31% 28,44% 18,55% 6,02% 3,13% 5,54%
Sťahovanie hudby 54 74 114 77 41 55
% 13,01% 17,83% 27,47% 18, 55 % 9, 88 % 13,25%
Online zoznamky 372 16 6 5 4 12
% 89, 64 % 3, 86 % 1,45% 1,20% 0,96% 2, 89 %
Mapy, navigácie 124 143 87 38 14 9
% 29, 88 % 34, 46 % 20, 96 % 9,16% 3,37% 2,17%
e-mail 35 86 76 85 46 86
% 8,43% 20,72% 18,31% 20,48% 11,08% 20,72%
N                 415

 

Vysvetlivky:

A – Nikdy

B – 1x – mesačne

C – 1 – 4x mesačne

D – 2 -3x týždenne

E – 4 – 6x týždenne

F – Každý deň

 

Zaznamenávame množstvo prípadov začínajúceho patologického hráčstva online u adolescentov a taktiež sa neskutočne prehlbuje závislosť na sociálnych sieťach a na samotnom internete. Aj keď je internet v našom živote veľmi nápomocný, taktiež môže byť aj veľmi ničivý. Naučme našich adolescentov, ako správne využívať internet, ako si správne nadstaviť heslá a najmä, ako ho využívať s rozumom na to aby nám pomáhal a neškodil. Apelujem teraz najviac na školy, a hlavne na etickú výchovu a informatiku. Je tu veľká potreba sa o týchto problémoch s adolescentmi neustále rozprávať, na informatike ich naučiť, ako sa brániť pred takýmito útokmi zo strany agresorov na koho sa obrátiť ak k nim dôjde a hlavne ako ich nahlásiť aby sa to už nikdy neopakovalo. Taktiež zabezpečiť školských psychológov na školách a robiť preventívne programy na rizikové správanie sa na internete a hlavne skúsiť adolescentov zaujať aj inými aktivitami, ako je samotný internet.

 

Mgr. Oľga Šidová

 

Použitá literatúra:

Erikson, E. H. (2002). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton, 1968.

Macek, P. (2003). Adolescence: Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál.

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. CyberPsychology & Behavior.

Willard, N. (2005). Educator’sguide to cyberbullying addressing the harm caused by online social cruelty.

 

Vyjadrite váš názor v komentároch