Referencie

Referencie


logo_sg_lc„Vysoká odbornosť, zanietenie žiakov v následných diskusiách k jednotlivým témam a rad nadväzujúcich aktivít k danej problematike, ako aj pokračujúca spolupráca jasne poukázali správnosť rozhodnutia vedenia školy opakovane pozvať prednášajúceho na pôdu našej školy. V tejto tendencii hodláme po prvotných skúsenostiach pokračovať a na základe vlastnej skúsenosti odporúčame.“   RNDr.Vladimír Fekiač

   referenčný list


 logo_GBSTLC

„Dôvodom spokojnosti je vysoká fundovanosť a profesionalita v oblasti vzdelávania našich žiakov a prevencie IT kriminality .“  

 PaedDr. Elena Melicherová, riaditeľka školy 

   referenčný list


vždy usmiaty Miloš Bélik, učiteľ matematiky, Bratislava, osobnosť známa z televíznej relácie 9.A

“ Počúvateľný, zaujímavý, chytľavý…ak by som musel charakterizovať moju skúsenosť s pánom Osterom a jeho prejavom, napadli by ma tieto slová.

Málokedy si robím poznámky z prednášok. Ujo Jaro mi ani šancu nedal. Od prvých minút som sa ponoril do príbehu, z ktorého som sa nechtiac musel prebrať po takmer dvoch hodinách. Bol som natoľko očarený spôsobom prednesu a zamysleniahodnými vedomosťami, že po návrate na „kmeňovú školu“ som sa hral na chlapíka, čo sa rozumie IT hrozbám a kriminalite ako on. A deti to brali. Ale ja viem, že som to len hral. Ten skutočný mág, verím, k našim deťom ešte len zablúdi. Tešíme sa.  Jarko, vďaka.“


 Jaroslav Šindler, koordinátor  Pil CoE  http://www.jardasindler.cz/

microsoft

„Učíme děti, žáky i kolegy používat spousty novinek z oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Seznamujeme se denně s novými aplikacemi, technickými vymoženostmi a funkcionalitami sociálních sítí. Málokdy však myslíme i na druhou stranu věci.

Technologie nejsou jen užitečné, ale při nesprávném používání mohou skrývat mnohá nebezpečí. Zejména naši žáci a studenti mají k technickým vymoženostem blízko a jsou jim přirozeností. Naučí se je velmi rychle ovládat. Ale neznají a nevnímají potenciální rizika v této oblasti.

Cílem série přednášek Jaroslava Ostera s tematikou prevence bezpečnostních rizik, kriminality na internetu a řešení problémů při používání technologií, je seznámit pedagogy s touto oblastí. Na jednoduchých a hlavně reálných příkladech ze života bezpečnostního experta demonstruje, jak záludné mohou být technologie a jak snadno se můžeme při jejich využívání dostat do nesnází.

Zajímavé a důležité informace můžete získat síti Facebook ve skupině Prevence IT kriminality, bezpečnost (https://www.facebook.com/groups/199934966792706/ ).  Nezapomínejte své žáky učit používat ICT (IKT) technologie bezpečně a v intencích zákonných i společenských norem.“


 Základná škola Nižný Klátov

„…. V rámci prevencie IT kriminality budeme Vašu činnosť propagovať a odporúčať aj do budúcnosti a preto Vás znova radi u nás privítame, dúfame však, že aj za prítomnosti rodičov. Môžete teda tento ďakovný list považovať aj za pozvanie na ďalšiu besedu. „

Mgr.Anna Hudáková, riaditeľka ZŠ

   referenčný list


 Základná škola Ladislava Novomeského Lučenec

„…. činnosť sa už zapísala do povedomia škôl, obyvateľov mesta ako aj rôznych spoločenských organizácií a združení.“

Mgr.Jana Dudášová, riaditeľka ZŠ

   referenčný list


 Klub moderných učiteľov PRIMAKLUB Košice

„…. odborné, aktualizované a vhodne doplnené príkladmi z reálneho života, rozhodne patria do školského prostredia. Mali by byť povinné. Ako pre pedagógov, ktorým samovzdelávanie je zdá sa jedinou cestou k získaniu aktuálnych informácií v danej oblasti, tak aj pre deti.“

Ibolya Straussová, vedúca PRIMAklubu

   referenčný list


 Gymnázium Tomáša Akvinského Košice

„Odozvy na prednášku od účastníkov boli veľmi priaznivé. Veľa učiteľov prejavilo záujem o prednášky Ing. Ostera a v budúcnosti plánujú pozvať tohto odborníka na svoje školy“

Ing.Kvetoslava Danková, vedúca KMU pri GTA Košice

   referenčný list


„Školenie Bezpečnostné minimum používateľa IT (Kriminalita v IT) bolo vykonané pre deti základných škôl, s kladným ohlasom ako u detí, tak i u pedagógov škôl.“

 BESEDA – POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA

Počítačová kriminalita a trestno-právna zodpovednosť – aktuálna téma, ktorá oslovila aj novodubnických žiakov. 23. júna mestská polícia v spolupráci s firmou Info consult, s.r.o. Lučenec usporiadala besedu na túto tému. Pre veľký záujem sa vytvorili dve skupiny po 250 žiakov 6. – 9. ročníka zo všetkých základných škôl v meste. Prednášajúci Ing. Oster – súdny znalec v oblasti výpočtovej techniky žiakom jednoduchým a pútavým spôsobom opísal riziká, ktoré číhajú na nás užívateľov internetu a výpočtovej techniky. Z množstva otázok, ktoré žiaci dávali prednášajúcemu môžme usúdiť, že prednáška mala pozitívny ohlas. Polícia zaznamenala už aj prvý prípad vydierania cez internet.

Róbert Brezina, zástupca náčelníka MsP


 

Vyjadrite váš názor v komentároch