TOP10 autorov súťaže Informačná bezpečnosť, ja a moja škola

Tamara Zigová, Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš

Od druhej polovice dvadsiateho storočia naše ľudstvo pocítilo veľkú, možno až signifikantnú zmenu, keď naša spoločnosť pracovala s pomyslami ako je internet. Prvé počiatky tohto markantného objavu sa uskutočnili v Spojených štátoch amerických, keď hlavným cieľom bolo prepojiť jednotlivé počítačové systémy univerzít a federálnych výskumných stredísk medzi sebou. Záverom tohto objavu sa stalo niečo veľkolepé a priekopné, čo dennodenne ovplyvňuje naše bytie. Dnes, bez akýchkoľvek pochýb môžeme tvrdiť, že žijeme moderný život, ktorý je relatívne jednoduchší ako ten, o ktorom sa učíme na dejepise. Spoločnosť značne ovplyvňuje obrovský prínos a zdieľanie informácií prostredníctvom internetu.

Avšak toto nie je jeho jediná funkcia. Tento verejne dostupný celosvetový systém predstavuje širokú škálu rôznych využití. Môžeme ho používať ako komunikačný prostriedok, taktiež slúži na hľadanie informácií, štúdium, podnikanie, získavanie nových priateľov, atď.

A práve tu prichádza otázka: „Je používanie internetu bezpečné?“ S výhodami, ktoré som spomenula vyššie, do povedomia prichádzajú aj určité riziká využívania internetu. Preto moja odpoveď na otázku o bezpečnosti by znela: „Áno, myslím si, že používanie internetu je bezpečné pod podmienkou, že sme dostatočne oboznámení s jeho používaním a tvorbou obsahu.“ Ako som už naznačila, internet je celosvetovo dostupný prostriedok či systém a mali by sme byť opatrní v tom, aký obsah “postujeme“, s kým komunikujeme, čo kupujeme, aké informácie alebo dáta zdieľame, atď. Hlavným dôvodom tejto zvýšenej opatrnosti je fakt, že neexistuje úplná istota, v tom, kto je na druhej strane a ako s vašimi údajmi či osobným vlastníctvom vynaloží. Ako príklad použijem situáciu o ktorej poslednú dobu diskutujeme pomerne často. V modernej dobe, v dobe kedy žijeme práve teraz, je akýmsi trendom zdieľanie a posielanie citlivého obsahu či fotiek. Podľa môjho názoru, takéto konanie nie je vôbec bezpečné a dokonca aj v prípade, že sa jedná o komunikáciu s veľmi blízkou osobou. Považujem za dôležité takéto konanie prehodnotiť a myslieť aspoň trochu kriticky. Je pravda, že takéto informácie, fotky, videá môžu jednoducho zazrieť svetlo sveta čo dokáže spôsobiť vážne ujmy na psychickom zdraví človeka v prípade, že je to použité proti nemu. Ďalšie riziká spôsobuje vysoký prínos a zdieľanie informácií. Každý deň sa nám naskytuje možnosť dozvedieť sa čo je nové a sme obklopení enormným množstvom a prínosom správ. Ale predsa fakt, ktorý si veľa z nás možno neuvedomuje, je, že každá informácia dostávajúca sa k nám nemusí byť pravdivá. Žijeme vo svete hoaxov, teda falošných správ, ktoré nás môžu ovplyvniť alebo nám uškodiť, v prípade, že čerpáme z neoverených zdrojov. Do pozornosti by som napríklad uviedla, nebezpečné medicínske rady na internete, ktoré nie sú potvrdené lekármi, štúdiami a predstavujú vážne riziko.

Existuje naozaj mnoho výhod a nevýhod, ktoré internet predstavuje, tu som v zásade zhrnula tie najzákladnejšie. Avšak aby sme predošli mnohým rizikám využívania internetu či sociálnych sietí, potrebujeme dostatočné a kvalitné vzdelanie zaobchádzania s internetom. Je dôležité vzdelávať deti, študentov a mladých ľudí už od začiatku, kedy s ním prichádzajú do kontaktu. Napríklad, gymnázium, ktoré navštevujem nás na hodinách informatiky ubezpečuje ako s internetom správne narábať, dokonca sme mali vyhradený tematický celok práve na túto tému. A myslím si, že je to naozaj dôležité. Ak človek nemá takúto možnosť existuje mnoho náučných videí, zaujímavých článkov, ktoré nám môžu pomôcť.

Čo považujem za prioritné ja, je výchova dieťaťa. Rodič by si mal byť vedomý, kedy je ten správny čas dovoliť dieťaťu používať mobil či internet. Ak sa tak rozhodne, dieťa by malo byť určite poučené a pravidelne kontrolované. Čo sa týka študentov najmä mládeže, je celkom nereálne aby rodič kontroloval ich aktivitu na internete. V takomto prípade, si myslím, že človek si už je vedomý svojich činov, sám vie posúdiť situáciu a dokáže konať rozumne.

ZDROJE
[1] https://encyklopediapoznania.sk/clanok/449/historia-internetu-v-rokoch
[2] Magid, L. (2013) Child Safety on the Information Highway. Dostupné z:
http://www.safekids.com/child_safety.htm

Vyjadrite váš názor v komentároch