Nekŕmte trollov

Nekŕmte trollov

Zachytili ste už nie kde pojmy ako je trolovanie, troll, trolling? Pôvodne slovo Troll pochádza zo severskej mytológie a predstavuje bájnu postavu ovládajúcu ničivé čary a kúzla, ktorá žila podľa bájok v severských lesoch a napádala pocestných, ubližovala im a dokonca požierala. Google Vám poskytne rad ilustrácií o týchto hrôzou opradených bytostiach  skúste pár zaujímavých ilustrácií

 

Pojem trolling alebo trolovanie bol do internetovo-informatického slangu prevzatý nie náhodne. Zákernosť, snaha škodiť, ubližovať boli tak typickými povahovými vlastnosťami pripisovanými trollom, že sa stali úplne logicky symbolom tohto fenoménu. Najčastejšie sa prejavuje vo forme nazvanej FLAME WAR, ktorej zámerom je vyvolanie búrlivej diskusie, vášnivých hádok.  Prvotný aktér obvykle využíva exponované a citlivé témy akými sú napríklad:

  • významné aktivity – športové udalosti, kultúrne podujatia a rad iných
  • poukazovanie na témy, ktoré majorita odsudzuje – napríklad ubližovanie zvieratám
  • diskusie na závažné spoločenské témy zvlášť exponované v danom čase

 

Pre Slovákov asi  najznámejšou diskusnou skupinou zaraditeľnou do tejto kategórie bola diskusná skupina súvisiaca s účasťou našej reprezentácie na hokejových majstrovstvách sveta v roku 2012.

troll

táto stránka nie je ojedinelou, nesporne však bola prvou stránkou zaraditeľnou do kategórie trollingu s tak obrovským počtom búrlivých reakcií v pomerne krátkom časovom úseku. Podobných stránok vznikajú denne  desiatky – často sa nejedná ani o osobitnú stránku alebo diskusnú skupinu, útočník sa pokúša rozpútať hádku v rámci diskusie zverejením provokatívneho názoru, linku alebo nevhodným správaním.

 

Čo v situácií ak sa na podobnú stránku či diskusnú skupinu narazíte?

Základná zásada:    NEREAGOVAŤ v rámci diskusie, nekomentovať, nevysvetľovať

  • nezapájajte sa do podobných diskusných fór – uvedomte si, že ich zakladateľom resp. pisateľom poburujúcich reakcií je obvykle človek, ktorý presne tento efekt chce dosiahnuť – chce vyvolať čo najbúrlivejšie reakcie
  • každá prejav oprávneného pobúrenia, vyslovenie nesúhlasu vyvoláva okamžité a obvykle neadekvátne reakcie druhej strany
  • nikdy sa nesnažte vnášať do takejto diskusie kvalifikovaný názor – byť akokoľvek rozumiete problematike obvykle sa to obráti proti Vám

Dobrou poučkou vystihujúcou správny postoj k tomuto javu šíriacou sa svetom je veta „Nekŕmte trollov“ – výstižná a poučná bez nároku na širší komentár.

 

Čo s takouto stránkou/diskusiou?

Jednoznačne správnym postupom je informovanie prevádzkovateľa stránky. Väčšina súčasných sociálnych sietí a diskusných portálov  dnes disponuje mechanizmami ako podobnú diskusiu označiť za nevhodnú/urážajúcu/protiprávnu.

fb_nahlas_skupinu

 

Samozrejme máte možnosť podania trestného oznámenia, ktoré pripadá do úvahy najmä ak sa v rámci diskusie prekročí hranica trestného práva a napríklad sa diskusia vyprovokuje k ohováraniu jednotlivca (bežnou situáciou býva podobný mentálny útok na oponujúceho diskutéra).

Ak zvažujete nad podaním trestného oznámenia viac sa k téme dočítate v článku Ohovárajú Vás na sociálnych sieťach? 

Inou možnosťou je využitie služby stopline.sk o ktorej budeme písať v niektorom z nasledujúcich článkov.

 

Aký  je Váš názor na tému trollingu?  Podeľte sa oň v rámci diskusie.

 

Jaroslav Oster, prevencia@infoconsult.sk

 

Vyjadrite váš názor v komentároch