Rizikové správanie adolescentov na internete

Rizikové správanie adolescentov na internete

Problematike kyberšikany a celkovo rizikovému správaniu adolescentov na internete sa venujem od roku 2013, kedy som s touto problematikou začala pri Sredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Odvtedy som sa s touto problematikou stretávala každodenne avšak najintenzívnejšie pri mojej bakalárskej práci a taktiež aj pri svojej diplomovej práci.

Práve z našej diplomovej práce by som Vám chcela najviac priblížiť naše výsledky výskumu. Nášho výskumu sa zúčastnilo 415 respondentov z toho 230 respondentov bolo ženského pohlavia a 185 respondentov bolo mužského pohlavia. Priemerný vek našich respondentov bol 15,8 roka. Do nášho výskumu sa zapojili Základné školy, Stredné odborné školy a taktiež aj Gymnáziá. Výskum sa primárne zameriaval na nový a veľmi rozšírený fenomén medzi adolescentmi a to sexting.

Definície sextingu sú rôzne. Neexistuje len jedna jednoznačná definícia, ktorá by v sebe zahrnula všetky aspekty a podstatu samotného aktu. Aj napriek tomu sa viacerí autori zhodli na jednej globálnej definícii a sexting definovali ako „výmenu sexuálnych správ a fotografií“ (Livingstone S., et al. 2011).

Autori K. Kopecký a M. Kožíšek (2015) operujú s tvrdením, že v dnešnej dobe je vo veľkej miere zastúpená a verejne prezentovaná ľudská sexualita. Sexting nielenže bežne vykonávajú, ale sa k nemu aj verejne priznávajú mnohé celebrity od hercov, spevákov a to v adolescentoch vyvoláva pocit, že sexting v podstate nie je nebezpečný a nejde ani o rizikové správanie.

 

Vybrali sme pár výsledkov z nášho výskumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

A – Výmena sexuálnych správ a fotografií.

B – Sledovanie ľudí, ktorí majú spolu pohlavný styk.

C – Flirtovanie na internete, sexuálne komentáre na čete, erotické SMS a MMS správy, posielanie erotických materiálov cez internet a mobil.

D – Dobrovoľne poskytované obrázky, texty a videá so sexuálnym obsahom.

E – Odosielanie sexuálnych obrázkov prostredníctvom textových správ a môže tiež zahŕňať „zavesenie“ (uploading) sexuálnych obrázkov na webové stránky.

F – Neviem

 

Najčastejší vek zapojenia adolescentov do sextingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najčastejší vek pri páchaní sextingu je 17 rokov, po nich nasledujú 18 roční a tretí najčastejší vek adolescentov sú 16 roční jedinci. Vyššiu vekovú hranicu páchania sextingu vnímame ako sexuálne dospievanie adolescentov, ktorý sa pomaly zaraďujú medzi dospelých. Čo sú však, pre nás veľmi alarmujúce výsledky, je to, že do páchania sextingu sú zaradený aj jedinci pod 15 rokov. Konkrétne v našom výskume sa k tomu priznalo až 22,22 % adolescentov, ktorý pred tým odpovedali, že už niekedy odoslali nahé fotografie cez internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi najrizikovejšie aplikácie z prijímania sexuálnych správ a komentárov medzi adolescentmi patrí práve Messenger v roku 2016 pri výskume v našej bakalárskej práci to bol Facebook, obrovský nárast popularity na Slovensku si získali pomerne nové aplikácie a to Instagram a Snapchat. Ak sa spätne pozrieme na náš výskum z roku 2016, tak vieme potvrdiť nárast týchto platforiem o 23,14 % používateľov. Práve tieto tri sociálne siete považujeme za najrizikovejšie, čo sa týka páchania kyberšikany a sextingu. Je pre nás veľmi zarmucujúce, že popularita sociálnych sietí so sebou prináša takéto množstvo rizikového správania, no zároveň je to aj dôkaz toho, že adolescenti ešte stále nevedia správne využívať internet a sociálne siete.

 

Rizikové správanie adolescentov na internete

%       A B C
Šíril/a som o niekom klamstvá na internete ? 8,00% 89,29% 12,71%
Zasielal/a som niekomu výhražné správy (cez SMS, e-mail, chat…) ? 8,47% 86,12% 5,41%
Zasielal/a som niekomu urážlivé správy (cez SMS, e-mail, chat…) ? 32,70% 57,18% 10,12%
Zasielal/a som niekomu zraňujúce alebo ponižujúce správy (cez SMS, e-mail, chat…) ? 18,35% 73,41% 8,24%
Nazval/a som niekoho na internete zosmiešňujúcimi prezývkami ? 38,82% 53,89% 7,29%
Zdieľal/a som na internete osobné informácie niekoho iného bez jeho súhlasu ? 5,18% 89,62% 5,20%
Ohováral/a som alebo ponížil/a som niekoho prostredníctvom falošnej fotografie ? 6,35% 90,83% 2,82%
Vytvoril/a si si o niekom webovú stránku, ktorá ohovárala niekoho alebo mala ponižujúci obsah ? 1,88% 95,53% 2,59%
Vyfotil/a si niekoho alebo natočila v zosmiešňujúcej situácii bez jeho súhlasu ? 38,82% 53,89% 7,29%
Vystavoval/a si verejne na internete alebo si posielal/a iným ľuďom fotografie alebo videá, ktoré niekoho zachytávajú v zosmiešňujúcej situácie, bez jeho súhlasu ? 23,53% 70,82% 5,64%
Zverejnil/a si časť rozhovorov, ktoré si z niekým viedol/a cez SMS/sociálne siete za účelom pobaviť sa, bez súhlasu danej osoby ? 21,41% 74,12% 4,47%
Zablokoval/a si niekomu prístup do elektronického účtu (sociálnych sietí) tým, že si mu ukradol jeho heslo ? 5,88% 91,30% 2,82%
Posielal/a si už niekomu správy pod menom niekoho iného (cez SMS alebo sociálne siete) ? 22,25% 69,99% 7,76%
Natočil/a si si už niekedy svojho učiteľa v zosmiešňujúcej situácii bez jeho súhlasu ? 11,76% 80,95% 7,29%
N           415

Vysvetlivky:

A – ÁNO

B – NIE

C – Nepamätám sa

 

Vychádzajúc z týchto zistení je v tejto situácii neodkladné sa o týchto problémoch s adolescentmi stále rozprávať a to nie len v škole ale aj v domácnosti, kde veľkú úlohu zastávajú rodičia. Myslím si, že veľkou sú preventívne programy na školách, tréningové cvičenia so školskými psychológmi a odbornosť učiteľov informatiky, ktorý by mali adolescentov naučiť, ako sa pred možnými online útokmi brániť a ako im hlavne šikovne predchádzať. Ak by sa do tohto projektu zapojilo viac škôl a zvýšil by sa záujem samotných rodičov a pedagógov o danú problematiku, verím, že by sme dokázali tento problém eliminovať a vychovať tak správne, našu budúcu generáciu.

 

Mgr. Oľga Šidová

Vyjadrite váš názor v komentároch