WEBINÁRE

WEBINÁRE

Webináre zamerané na problematiku prevencie počítačovej kriminality a informačnej bezpečnosti pre slovenské školstvo pokračujú aj v máji.

Trochu štatistiky:

počet zapojených do realizovaných webinárov:  291

počet prihlásených na všetky webináre (vrátane nasledujúcich):  308

 

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch