WEBINÁR pre mestá a školy Počítačová kriminalita a prevencia

WEBINÁR pre mestá a školy Počítačová kriminalita a prevencia

….nárast počítačovej kriminality kladie zvýšené požiadavky aj na zmenu preventívnych aktivít zriaďovateľov a škôl v ich pôsobnosti…. čo je to počítačová kriminalita a ako na prevenciu efektívne

Lektor: Ing.Jaroslav Oster

Kapacita webinára je obmedzená, v prípade vyššieho záujmu webinár zopakujeme.

 

Prihlasovanie

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch