item-thumbnail

Aktuálny prieskum

V rámci príprav na jesenné konferencie sme sa rozhodli zrealizovať prieskum zameraný na najdiskutovanejšie otázky z problematiky prevencie na školách:...

item-thumbnail

RoadShow 2012

V rámci RoadShow Indícia bol realizovaný výskum zameraný na identifikáciu projektu, ktorý je využívaný pedagógmi slovenských škôl v najväčšej miere. P...

item-thumbnail

Prieskum Lučenec

Prieskum na základných školách mesta Lučenec Situácia v našich školách je v posledných rokoch mimoriadne krízová. Signalizuje pre odborníkov, učiteľov...