item-thumbnail

Sme tu pre Vás 7 rokov, dajte nám vedieť Vaše názory na našu prácu. Pomôžte nám zlepšovať sa a prinášať aktivity prínosné pre rozvoj prevencie. Načíta...

item-thumbnail

WEBINÁRE

Webináre zamerané na problematiku prevencie počítačovej kriminality a informačnej bezpečnosti pre slovenské školstvo pokračujú aj v máji. Trochu štati...

item-thumbnail

Dobrý sluha, zlý pán

Aj tak možno stručne, no výstižne charakterizovať moderné informačno-komunikačné technológie. Prelom 20. a 21. storočia so sebou priniesol množstvo je...