item-thumbnail

WEBINÁRE

Webináre zamerané na problematiku prevencie počítačovej kriminality a informačnej bezpečnosti pre slovenské školstvo pokračujú aj v máji. Trochu štati...

item-thumbnail

Dobrý sluha, zlý pán

Aj tak možno stručne, no výstižne charakterizovať moderné informačno-komunikačné technológie. Prelom 20. a 21. storočia so sebou priniesol množstvo je...