Načítavanie...
 • Je to SPAM alebo skutočný email ? Koľko ľudí v dnešnej vypätej dobe má čas položiť si práve túto jednu otázku? Je však veľmi dôležité pre Vašu osobnú ...

  item-thumbnail
 • Tému počítačovej (internetovej) kriminality možno priblížiť z viacerých uhlov pohľadu – technologického, kriminologického, morálneho, právneho či z po...

  item-thumbnail
 • Rádio Regina, štúdio Banská Bystrica, 4.februára 2016 so začiatkom o 21:05. V štúdiu budeme diskutovať o témach ako počítačová kriminalita, prevencia ...

  item-thumbnail
 • Spoločne s každodenným vývojom nových sieťových technológií vstupujú do hry tiež nové hrozby, ktoré sa snažia tieto technológie poškodiť. Dynamická po...

  item-thumbnail
 • Ďakujeme za otázky, ktoré ste nám poslali do rozhlasovej relácie Poradíme vysvetlíme vysielanej 4.2.2016 z banskobystrického štúdia rádia Regina. Niek...

  item-thumbnail
 • Zabezpečení rodiny To, že dnes s chytrým telefonem nebo tabletem zachází i předškoláci, malí caparti ve druhé třídě, nebo teenageři z osmé třídy zákla...

  item-thumbnail
 • Z príležitosti prvého roka nášho pôsobenia sme sa rozhodli vydať našu prvú publikáciu – 135 stranovú knihu obsahujúcu výber najúspešnejších člán...

  item-thumbnail
 • Šifrovanie dát v PC a USB Predstavte si situáciu, že by ste prišli o notebook alebo o USB kľúč s vašimi osobnými údajmi. Určite by vás znepokojovala m...

  item-thumbnail
 • V prvej časti článku som opísal základný prístup ku penetračnému testovaniu a rozdelenie typov penetračných testov. Ako je však penetračné testovanie ...

  item-thumbnail
 • Súťaže zamerané na prevenciu IT kriminality, nebezpečenstiev internetu  a sociálnych sietí – zmysluplné aktivity alebo len módna vlna bez konkrétneho ...

  item-thumbnail