Načítavanie...
 • Z príležitosti prvého roka nášho pôsobenia sme sa rozhodli vydať našu prvú publikáciu – 135 stranovú knihu obsahujúcu výber najúspešnejších člán...

  item-thumbnail
 • Otázka reagovania legislatívy na neustále sa vyvíjajúce formy kriminality  súvisiacej s informačnými systémami je permanentným námetom na rôzne diskus...

  item-thumbnail
 • Na víkendovom stretnutí moderných učiteľov v Pribyline , kde sme v rámci workshopu pre budúcich mentorov projektov týžďňa bezpečnosti na internete a n...

  item-thumbnail
 • Informačné technológie a kriminalita. Téma, ktorá sa dnes radí medzi nesporne najdiskutovanejšie témy v oblasti IT. Je opradená  často rúškom akéhosi ...

  item-thumbnail
 • Narastajúci počet otázok súvisiacich s obsahovým významom nadpisu bol dôvodom na rozšírenie témy ako sa postaviť k situácii keď sa stanem obeťou. Sprá...

  item-thumbnail
 • Prevencia je tá správna cesta Náučný workshop pre žiakov ZŠ Klokočov.   Často zvykneme kritizovať mládež za to aká je ľahostajná, nevšímavá a neč...

  item-thumbnail
 • Zaujímavá prednáška z ITAPA o pripravovaných novinkách v oblasti ochrany osobných údajov.   Zuzana Adamová – Ochrana osobných údajov a bezp...

  item-thumbnail
 • Prajeme všetkým veselé a pokojné Vianoce plné pohody a radosti k kruhu Vašich blízkych.

  item-thumbnail
 • Byť rodičom dospievajúceho, alebo mladého dospelého človeka v dobe internetu môže byť niekedy celkom náročné. Najmä pri súčasných možnostiach online „...

  item-thumbnail