Načítavanie...
 • … ďalší zo série rozhovorov pre redakciu elektronického portálu LCinfo.sk tentokrát na tému bezpečný počítač, celý článok preberáme v plnom znen...

  item-thumbnail
 • V rámci príprav na jesenné konferencie sme sa rozhodli zrealizovať prieskum zameraný na najdiskutovanejšie otázky z problematiky prevencie na školách:...

  item-thumbnail
 • Konferencia ABIT 2016 konaná 9.júna 2016 v Bratislave sa stala prelomovým bodom aj pre naše občianske združenie. V rámci konferencie došlo podpisu hne...

  item-thumbnail
 • Súťaž Tvoj článok môže pomôcť 2014 je ukočená a my máme nášho víťaza. Je ním Nataša Bôžiková z SOŠ Levice. Ako sme sľúbili, článok uverejňujeme a víťa...

  item-thumbnail
 • V rámci RoadShow Indícia bol realizovaný výskum zameraný na identifikáciu projektu, ktorý je využívaný pedagógmi slovenských škôl v najväčšej miere. P...

  item-thumbnail
 • Šifrovanie dát v PC a USB Predstavte si situáciu, že by ste prišli o notebook alebo o USB kľúč s vašimi osobnými údajmi. Určite by vás znepokojovala m...

  item-thumbnail
 • Účastníci kyberšikanovania Agresor, obeť, svedok. Agresor Existujú rôzne typy kyberagresorov. Podľa príručky pre učiteľov „ Kyberšikana a jej prevenci...

  item-thumbnail
 • Okrem nedávno otvorenej spolupráce s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, bolo naše občianske združenie Preventista, oslovené s návrhom na dlhodobú spolupr...

  item-thumbnail
 • Šifrovanie disku s operačným systémom (Windows) V minulom článku sme rozoberali, ako zabrániť prípadnému zneužitiu citlivých dát pri krádeži notebooku...

  item-thumbnail
 • …ako sa nestať obeťou podvodníkov operujúcich na web stránkach sprostredkujúcich inzerciu použitého tovaru? Obľúbenosť nákupu rôzneho tovaru pro...

  item-thumbnail