Načítavanie...
 • Praktická realizácia rôznych foriem prevencie so zameraním najmä na témy informačnej bezpečnosti a prevencie IT kriminality určite nie je jednoduchá. ...

  item-thumbnail
 • Jednou z kľúčových zodpovedností vedenia podniku pri podpore systému riadenia informačnej bezpečnosti je zavedenie procesu riešenia bezpečnostných inc...

  item-thumbnail
 • Otázka bezpečnosti internetových technológií a a polemika o 3 principiálnych otázkach v 18  minútach v zázname z prednášky na podujatí TEDx Košice 201...

  item-thumbnail
 • Šifrovanie oddielu s koreňovým (root) systémom súborov (Linux) Ak vás zaujalo riešenie šifrovania systémového disku/oddielu v systéme Windows z minulé...

  item-thumbnail
 • V spolupráci občianskeho združenia PREVENTISTA – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, Finančnej správy SR, Ministerstva vnútra SR, CPPPaP Lučenec a ď...

  item-thumbnail
 • Mnoho užívateľov žije v klamnej predstave, že obyčajné presunutie súborov do koša, prípadne kliknutie v kontextovom menu na VYMAZAŤ stačí. Opak je vša...

  item-thumbnail
 • Nedávno Preventista prispel svojimi vedomosťami aj k reportáži ktorú odvysielala televízia TA3.

  item-thumbnail
 • Víťazné video súťaže „Jak sociální sítě změnily náš život (SODATSW Brno, Česká republika) Autori: žiaci  Základní školy v Ostravě — Staré ...

  item-thumbnail
 • Sú ocenenia a ocenenia. Takéto „zo srdca“ poteší viac – najmä ovečka Preventistka  

  item-thumbnail
 •   Bezpečnosť na internete je dôležitá, nezanedbávajme ju http://www.uspesnaskola.sk/bezpecnost-na-internete-je-dolezita-nezanedbavajme-ju/  ...

  item-thumbnail