Načítavanie...
 • Zákon o ochrane osobných údajov priniesol novelizáciou platnou od 1.7.2013 rad zásadných zmien pre spracovateľov osobných údajov.   V čom prináša...

  item-thumbnail
 • Existuje množstvo informácií a dezinformácií o tom, či je používanie Skype, ako nástroja na hlasovú a video komunikáciu prostredníctvom internetu bezp...

  item-thumbnail
 • Spoločne s každodenným vývojom nových sieťových technológií vstupujú do hry tiež nové hrozby, ktoré sa snažia tieto technológie poškodiť. Dynamická po...

  item-thumbnail
 • V priebehu mesiacov september až december 2015 prebiehal  na  Gymnáziu, Mládežnícka 22, Šahy  jedinečný projekt na Slovensku – „Mladí preventisti“- zo...

  item-thumbnail
 • Občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu získalo Zlaté ocenenie v kategórii Preventisti Ocenenie je udeľované každ...

  item-thumbnail
 • Dvojročné pôsobenie v Komisii prevencie pri Mestskom úrade v Lučenci malo zmysel. Mravenčia práca skupiny zameranej na rozvíjanie aktivít prevencie kr...

  item-thumbnail
 • AŽ 182 MILIARD KORUN ZAPLATILY FIRMY V LOŇSKÉM ROCE ZAMĚSTNANCŮM ZA ČAS STRÁVENÝ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, HRANÍM HER A OSTATNÍ NEPRACOVÍ AKTIVITY Na zákl...

  item-thumbnail
 •   „Spustite sieť! 2“ – Keď sa vám služba odoprie Prvá časť nám stručne priblížila problematiku sieťovej bezpečnosti a s ňou súv...

  item-thumbnail
 • …Už dávnejšie sme postovali obrázok s piatimi zásadami bezpečnosti. Pôvodne bol vytvorený ako tlačený banner do našej Preventista Academy v Luče...

  item-thumbnail
 • V tejto časti článku by som sa rada zamerala na riziká ICT – informačných a komunikačných technológií. Nakoľko náš výskum bol skutočne obsiahli, rada ...

  item-thumbnail