Načítavanie...
 • Windows XP končí. Preto si dovolíme zhrnúť niekoľko základných zásad, ako v prechodnom období ošetriť riziká, vyplývajúce z ukončenia vývoja bezpečnos...

  item-thumbnail
 • Vo virtuálnom svete pôsobí sociálna anonymita. Vo virtuálnej realite  sa vďaka tomu človek môže stať kýmkoľvek. Z hľadiska bytia je to nepochybne povz...

  item-thumbnail
 • Šifrovanie oddielu s koreňovým (root) systémom súborov (Linux) Ak vás zaujalo riešenie šifrovania systémového disku/oddielu v systéme Windows z minulé...

  item-thumbnail
 • V dnešnom článku sa budeme venovať problematike krádeže identity  na sociálnych sieťach. Problém krádeže identity  je pomerne častým javom a jeho najf...

  item-thumbnail
 • Otázka reagovania legislatívy na neustále sa vyvíjajúce formy kriminality  súvisiacej s informačnými systémami je permanentným námetom na rôzne diskus...

  item-thumbnail
 • Sociálne inžinierstvo – necháte sa nachytať?   „Nad ľudskou hlúposťou nezvíťazíme. Ale nikdy nesmieme proti nej prestať bojovať.“ Jan Werich &nbs...

  item-thumbnail
 • Konferencia ABIT 2016 konaná 9.júna 2016 v Bratislave sa stala prelomovým bodom aj pre naše občianske združenie. V rámci konferencie došlo podpisu hne...

  item-thumbnail
 • Dvojročné pôsobenie v Komisii prevencie pri Mestskom úrade v Lučenci malo zmysel. Mravenčia práca skupiny zameranej na rozvíjanie aktivít prevencie kr...

  item-thumbnail
 • Druhé vydanie publikácie z dielne známeho projektu zodpovedne.sk od autorov Moniky Gregussovej a Miroslava Drobného. Deti v sieti – ako chrániť ...

  item-thumbnail
 • Účastníci kyberšikanovania Agresor, obeť, svedok. Agresor Existujú rôzne typy kyberagresorov. Podľa príručky pre učiteľov „ Kyberšikana a jej prevenci...

  item-thumbnail