Načítavanie...
 • Stretáva sa týmito javmi aj naša mládež? Je výhradne úlohou školy pomáhať im orientovať sa, spoznávať úskalia využívania moderných technológií alebo j...

  item-thumbnail
 • Zaujímavá prednáška z ITAPA o pripravovaných novinkách v oblasti ochrany osobných údajov.   Zuzana Adamová – Ochrana osobných údajov a bezp...

  item-thumbnail
 • Na víkendovom stretnutí moderných učiteľov v Pribyline , kde sme v rámci workshopu pre budúcich mentorov projektov týžďňa bezpečnosti na internete a n...

  item-thumbnail
 • Jednou z kľúčových zodpovedností vedenia podniku pri podpore systému riadenia informačnej bezpečnosti je zavedenie procesu riešenia bezpečnostných inc...

  item-thumbnail
 • Kybernetická kriminalita a prevencia prednáška z RoadShow Moderný učiteľ 2012 (Indícia)     Kybernetická kriminalita a prevencia from Indici...

  item-thumbnail
 • Nový Eurobarometer: Európania pociťujú hrozbu počítačovej kriminality zdroj:      Tlačová správa Európskej komisie, 22.novembra 2013                  ...

  item-thumbnail
 • V dnešnom článku sa budeme venovať problematike krádeže identity  na sociálnych sieťach. Problém krádeže identity  je pomerne častým javom a jeho najf...

  item-thumbnail
 • Občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu získalo Zlaté ocenenie v kategórii Preventisti Ocenenie je udeľované každ...

  item-thumbnail
 • V rámci RoadShow Indícia bol realizovaný výskum zameraný na identifikáciu projektu, ktorý je využívaný pedagógmi slovenských škôl v najväčšej miere. P...

  item-thumbnail