Načítavanie...
 • … ďalší rozhovor tentokrát pre redakciu elektronického portálu LCinfo.sk, celý článok preberáme v plnom znení bez redakčných úprav   Už dva...

  item-thumbnail
 • Je to SPAM alebo skutočný email ? Koľko ľudí v dnešnej vypätej dobe má čas položiť si práve túto jednu otázku? Je však veľmi dôležité pre Vašu osobnú ...

  item-thumbnail
 • V dnešnom článku sa budeme venovať problematike krádeže identity  na sociálnych sieťach. Problém krádeže identity  je pomerne častým javom a jeho najf...

  item-thumbnail
 • VÝSLEDKY SÚŤAŽE Gratulujeme všetkým, súťažné práce boli na vynikajúcej úrovni  na 20 autorov sa tešíme na víkendovom stretnutí Preventista 2016 detail...

  item-thumbnail
 • Okrem nedávno otvorenej spolupráce s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, bolo naše občianske združenie Preventista, oslovené s návrhom na dlhodobú spolupr...

  item-thumbnail
 • Prajeme všetkým veselé a pokojné Vianoce plné pohody a radosti k kruhu Vašich blízkych.

  item-thumbnail
 • V predchádzajúcom článku k tejto téme (Od anonymity k autentizácii) sme sa venovali základným mechanizmom autentizácie (overovania totožnosti v inform...

  item-thumbnail
 • Narastajúci počet otázok súvisiacich s obsahovým významom nadpisu bol dôvodom na rozšírenie témy ako sa postaviť k situácii keď sa stanem obeťou. Sprá...

  item-thumbnail
 • V spolupráci občianskeho združenia PREVENTISTA – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, Finančnej správy SR, Ministerstva vnútra SR, CPPPaP Lučenec a ď...

  item-thumbnail
 • Nové technológie nie sú len užitočné, ale nesprávnym používaní môžu skrývať mnoho ohrození, najmä pre naše deti a žiakov. Mesto Žiar nad Hronom sa pre...

  item-thumbnail